Consultant voor de exploitatie van veerboten

Wij werden als consultant ingehuurd door een overheidsinstantie om een advies uit te brengen ten aanzien van de toekomstbestendigheid en exploitatie van twee veerboten in een vaste veerdienst.

Deze omvangrijke opdracht omvatte het uitwerken van de kosten van exploitatie gedurende de voorgaande jaren en vervolgens het projecteren van de te verwachten kosten naar de toekomst op korte en lange termijn.

Deze opdracht werd naar tevredenheid van onze klant uitgevoerd hetgeen mogelijk was door onze veelzijdige maritieme ervaring.