Veiligheid

 

Verschoor & Bras BV: Veiligheid en vakmanschap

Een ongeluk kan in een fractie van een seconde gebeuren. Als schade-experts zien wij daarvan dagelijks de gevolgen in de praktijk. Daarbij gaat het niet alleen om materiële schade, maar ook om incidenten waarbij helaas mensen gewond raken. Wij nemen veiligheid en veilig werken daarom uiterst serieus.

 

Bekend met veiligheidsvoorschriften

Onze experts voeren hun werkzaamheden bijna altijd uit op het terrein van anderen. Op elk terrein, schip en op elke terminal, loods of werkplaats treden andere gevaren op en gelden andere veiligheidsvoorschriften. Wij zorgen ervoor dat we bekend zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften en volgen deze op.

 

Melding bij de toezichthouder

Voordat wij een terrein of locatie betreden melden we ons bij de toezichthoudende instantie. Aan boord van een schip melden we ons bij de scheepsleiding. Bij vertrek melden wij ons weer af. Treffen we onveilige situaties aan, dan maken we daarvan melding bij de toezichthouder.

 

Besloten ruimten

Voordat wij besloten ruimten betreden (tanks of containers) stellen we vast of de ruimte veilig te betreden is en of er een geldig gasmeetcertificaat aanwezig is. Bij tankcontainers en ladingtanks van schepen vereisen wij een opzichter bij het mangat.

 

Oog voor gevaar

Op grond van onze kennis en ervaring hebben wij oog voor de gevaren die ons beroep met zich meebrengt. Het beoordelen van en onderzoek doen naar (on)veilige situaties is onderdeel van ons vak. Onze experts zijn in het bezit van het VCA-certificaat en het certificaat veiligheid op het spoor.

 

Ongelukken voorkomen

Op grond van risicoanalyses en scenario’s gaan wij na hoe risico’s en de kans op ongelukken zijn te beperken en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Wij werken volgens de geldende protocollen en gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen als die nodig zijn. Alle procedures op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn vastgelegd in onze kwaliteitshandboeken. Regelmatig volgen wij scholing om onze kennis up-to-date te houden.

A Charles Taylor company

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)