Over Verschoor & Bras

Ons scheeps- en werktuigkundig expertisebureau, dat nu de naam Verschoor & Bras draagt, is reeds vanaf de beginjaren van de 20e eeuw gevestigd in Rotterdam. Voor meer informatie omtrent de de oprichting, zie Historie. Het kantoor heeft gedurende ruim een eeuw een uitstekende naam opgebouwd op het gebied van maritieme schadebehandeling, inspecties en taxaties. Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in het zogenaamde ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) en Noord-Nederland. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om wereldwijd schades te behandelen en inspecties uit te voeren.

Met onze ervaren experts en administratieve staf slagen we erin een hoog kwaliteitsniveau te handhaven. Alle experts hebben, voordat ze in dienst traden bij Verschoor & Bras, ervaring opgedaan als scheepswerktuigkundige op de grote handelsvaart of hebben een scheepsbouwkundige achtergrond.
Veel van onze mensen werken al jaren bij ons bedrijf, waardoor we een betrouwbare en stabiele partner zijn van verzekeraars, banken, makelaars en scheepseigenaren.
In juni 2013 is het werkterrein uitgebreid met inspecties en waardebepalingen van zeeschepen voor rederijen en scheepshypotheekbanken door de overname van Marinco Survey. Vanaf dat moment kwamen beide bureaus onder de nieuw opgerichte V+B Group te vallen.

In maart 2017 is de V+B Group uitgebreid met Marintec Expertise B.V., gevestigd op de Maasvlakte te Rotterdam, welk expertisebureau een breed scala aan expertises uitvoert in opdracht van containeroverslagterminals, stuwadoors, transportondernemingen, spoorwegmaatschappijen, etc.

Op 1 juli 2022 heeft Charles Taylor, een van de grootste aanbieders van (technologische) claimoplossingen op de mondiale verzekeringsmarkt, Verschoor & Bras en Marintec Expertise aangekocht. De twee bedrijven maken deel uit van Charles Taylor’s Marine Technical Services, maar blijven onder hun eigen vertrouwde naam doorgaan.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company