Meer dan een eeuw Verschoor & Bras

Verschoor & Bras bestaat ruim honderd jaar. De geschiedenis kan worden teruggevoerd tot 1907, ook al is de naam van de oprichter niet langer terug te vinden in de firmanaam.

In 1907 wordt de 36-jarige, ongehuwde Siebe Tjeerd de Boer assistent-expert van zijn zwager, Jacob de Beer, bij de Rotterdamse firma Wm. H. Müller & Co. Na enkele jaren als assistent te hebben gewerkt, begint hij in 1911 als zelfstandig expert. Hoewel de wegen van de twee zich scheiden, zal Jacob de Beer een belangrijke rol blijven spelen in de geschiedenis van Verschoor & Bras. Vermoedelijk is hij degene geweest die Siebe Tjeerd de Boer met Verschoor in contact heeft gebracht.

In 1915, na zijn terugkeer uit Singapore naar zijn geboortestad Rotterdam, gaat Willem Adrianus Verschoor samenwerken met Siebe de Boer, die kantoor houdt in de woning van zijn moeder aan de Speelmanstraat 141 (later 135a). In het telefoonboek staan de nieuwe partners vermeld als S.T. de Boer & W.A. Verschoor.

Bovenstaande advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 april 1917 kondigt de verhuizing van ‘het kantoor van de firma’ naar de Plantageweg 95b aan, het nieuwe woonadres van Siebe de Boer en zijn moeder. De firma S.T. de Boer & W.A. Verschoor Scheeps-, Werktuigkundige en Motorexperts zal tot 1931 vanaf dit adres blijven werken.

Met de verhuizing van De Boer in 1931 naar de Maaskade 109b vestigt de firma zich aan de Korte Hoogstraat 36, mogelijk boven of naast café La Confidence. Op dit adres staan destijds verschillende personen met de naam Verschoor ingeschreven. De firma zou er tot 1937 blijven. Vermoedelijk is De Boer rond zijn verhuizing vertrokken bij Verschoor & Bras, want zijn naam wordt in 1933 voor het laatst bij de adresgegevens van de firma in het telefoonboek vermeld. In 1935 verschijnt daar voor het eerst de naam van de tweede naamgever van het huidige bureau.

Johannes Bras, geboren Rotterdammer, begint zijn loopbaan als machinist en belandt in die hoedanigheid in New York. Vanaf 1909, het jaar van zijn terugkeer naar Rotterdam, is hij werkzaam als expert. En vanaf 1935 bundelt hij zijn krachten met Verschoor.

Van 1937 tot 1951 werken Verschoor en Bras vanuit het woonhuis van Verschoor aan de Beukelsdijk 12. Eveneens in 1937 verhuist Bras naar de Mathenesserlaan 231. Daar zal het kantoor later gevestigd worden. Hoewel Siebe de Boer de firma al in de jaren dertig heeft verlaten, verdwijnt zijn naam pas in 1951 uit de bedrijfsnaam. Die wordt eerst veranderd in W.A. Verschoor & J. Bras Scheeps-, Werktuigkundig en Motorexperts en in 1953 in Verschoor & Bras. Johannes Bras is dan al overleden (in 1951).

In 1951 vinden er nog meer veranderingen plaats. De firma verhuist van de Beukelsdijk 12 naar de Mathenesserlaan 171. Er wordt dan voor het eerst niet meer vanuit het woonhuis van een van de experts gewerkt. Twintig jaar later, in 1971, verkast het bedrijf  naar de Mathenesserlaan 231, het oude woonhuis van Johannes Bras.

Op 18 april 1976 richtten de experts Gerard Kriekenbeek (in dienst vanaf 1966) en Joop Lindeman (in dienst vanaf 1961) Verschoor & Bras B.V. op. Reeds vanaf 1 januari van dat jaar is Frans Baumann als expert in dienst getreden. 

In 1980 betrekken de experts een nieuw kantoorpand aan de Kinderdijkstraat 63. En vanaf 1990 is Verschoor & Bras bv Expertise- en Ingenieursbureau gevestigd op het huidige adres aan de Burgemeester Hazenberglaan 403.
In het ruim honderdjarige bestaan hebben er tal van mensen bij het expertisebureau gewerkt, van wie velen lange tijd. Bekende namen van de afgelopen vier tot vijf decennia zijn Joop Lindeman (van 1962 tot 1995), Gerard Kriekenbeek (van 1966 tot 1992), Frans Baumann (van 1976 tot 1997), Pieter De Groot (van 1982 tot 2005), Cor Korteweg (van 1982 tot 2011) en Henny de Boer (van 1973 tot 2013).

Vanaf 2011 wordt het bedrijf geleid door de huidige partners, Roelof Boerma en Frits Vlugter.

 

Verschoor & Bras BV

Burgemeester Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

Management

directie@verschoor-bras.nl

Boekhouding

debiteuren@verschoor-bras.nl

BTW nr. NL 003786432B01
KvK nr. 24127591
IBAN NL73 RABO 0381844188