Meer dan een eeuw Verschoor & Bras

Verschoor & Bras bestaat ruim honderd jaar. De geschiedenis kan worden teruggevoerd tot 1907, ook al is de naam van de oprichter niet langer terug te vinden in de firmanaam.

In 1907 wordt de 36-jarige, ongehuwde Siebe Tjeerd de Boer assistent-expert van zijn zwager, Jacob de Beer, bij de Rotterdamse firma Wm. H. Müller & Co. Na enkele jaren als assistent te hebben gewerkt, begint hij in 1911 als zelfstandig expert. Hoewel de wegen van de twee zich scheiden, zal Jacob de Beer een belangrijke rol blijven spelen in de geschiedenis van Verschoor & Bras. Vermoedelijk is hij degene geweest die Siebe Tjeerd de Boer met Verschoor in contact heeft gebracht.

In 1915, na zijn terugkeer uit Singapore naar zijn geboortestad Rotterdam, gaat Willem Adrianus Verschoor samenwerken met Siebe de Boer, die kantoor houdt in de woning van zijn moeder aan de Speelmanstraat 141 (later 135a). In het telefoonboek staan de nieuwe partners vermeld als S.T. de Boer & W.A. Verschoor.

Bovenstaande advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 april 1917 kondigt de verhuizing van ‘het kantoor van de firma’ naar de Plantageweg 95b aan, het nieuwe woonadres van Siebe de Boer en zijn moeder. De firma S.T. de Boer & W.A. Verschoor Scheeps-, Werktuigkundige en Motorexperts zal tot 1931 vanaf dit adres blijven werken.

Met de verhuizing van De Boer in 1931 naar de Maaskade 109b vestigt de firma zich aan de Korte Hoogstraat 36, boven of naast café La Confidence. De firma zou er tot 1937 blijven. Vermoedelijk is De Boer rond zijn verhuizing vertrokken bij Verschoor & Bras, want zijn naam wordt in 1933 voor het laatst bij de adresgegevens van de firma in het telefoonboek vermeld. In 1935 verschijnt daar voor het eerst de naam van de tweede naamgever van het huidige bureau.

Johannes Bras, geboren Rotterdammer, begint zijn loopbaan als machinist en belandt in die hoedanigheid in New York. Vanaf 1909, het jaar van zijn terugkeer naar Rotterdam, is hij werkzaam als expert. En vanaf 1935 bundelt hij zijn krachten met Verschoor. Van 1937 tot 1951 werken Verschoor en Bras vanuit het woonhuis van Verschoor aan de Beukelsdijk 12.

Hoewel Siebe de Boer de firma al in de jaren dertig heeft verlaten, verdwijnt zijn naam pas in 1951 uit de bedrijfsnaam. Die wordt eerst veranderd in W.A. Verschoor & J. Bras Scheeps-, Werktuigkundig en Motorexperts en in 1953 in Verschoor & Bras. De firma verhuist dan ook van de Beukelsdijk 12 naar de Mathenesserlaan 171. Er wordt dan voor het eerst niet meer vanuit het woonhuis van een van de experts gewerkt.

Henk Romers is dan reeds op 3 januari 1949 in dienst getreden bij de firma en hij zal tevens een belangrijke rol in de opbouw van het expertisebureau gaan betekenen tot aan zijn overlijden op 6 september 1974. Aanvankelijk is Henk Romers expert maar na het vertrek van Willem Verschoor wordt hij op 1 januari 1966 medefirmant en na het overlijden van Johannes Bras in 1967 zet hij Verschoor & Bras zelfstandig voort.

Inmiddels zijn dan al twee belangrijke experts in dienst getreden bij Verschoor & Bras, namelijk eerst Joop Lindeman in 1961 en in 1966 ook Gerard Kriekenbeek.

In 1971, verkast het bedrijf naar de Mathenesserlaan 231, het oude woonhuis van Johannes Bras.

Na het overlijden van Henk Romers richtten de experts Joop Lindeman en Gerard Kriekenbeek op 18 april 1976 Verschoor & Bras B.V. op. Reeds vanaf 1 januari van dat jaar is Frans Baumann als expert in dienst getreden.

In 1980 betrekken de experts een nieuw kantoorpand aan de Kinderdijkstraat 63. En vanaf 1990 is Expertise- en Ingenieursbureau Verschoor & Bras B.V. gevestigd op het huidige adres aan de Burgemeester Hazenberglaan 403.

In het ruim honderdjarige bestaan hebben er tal van mensen bij het expertisebureau gewerkt, van wie velen lange tijd. Bekende namen van de afgelopen vier tot vijf decennia zijn Joop Lindeman (van 1962 tot 1995), Gerard Kriekenbeek (van 1966 tot 1992), Frans Baumann (van 1976 tot 1997), Pieter De Groot (van 1982 tot 2005), Cor Korteweg (van 1982 tot 2011) en Henny de Boer (van 1973 tot 2013).

Vanaf 2011 wordt het bedrijf geleid door de huidige directeuren, Roelof Boerma en Frits Vlugter.

Op 1 juli 2022 heeft Charles Taylor, een van de grootste aanbieders van (technologische) claimoplossingen op de mondiale verzekeringsmarkt, Verschoor & Bras en Marintec Expertise aangekocht. De twee bedrijven maken deel uit van Charles Taylor’s Marine Technical Services, maar blijven onder hun eigen vertrouwde naam doorgaan. 

A Charles Taylor company

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)