Civiele schade-expertise

Wanneer een zee- of binnenvaartschip schade toebrengt aan een kunstwerk van Rijkswaterstaat, een Gemeente of een particuliere instelling worden wij veelvuldig benoemd door verzekeraars van dit vaartuig om de omvang en reparatiekosten van de toegebrachte schade vast te stellen. Deze kunstwerken betreffen voornamelijk kribben, kades, steigers, dukdalven, bruggen, etc.

Ondanks dat onze experts geen civiele achtergrond hebben, geeft onze jarenlange ervaring op dit gebied ruim voldoende houvast bij het behandelen van dergelijke dossiers.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company