Berging en hulpverlening

Regelmatig zijn wij betrokken bij bergingen en hulpverleningen van zee- en binnenvaartschepen, waarbij gedacht moet worden het lekraken of zelfs zinken van schepen, resp. het stranden van schepen.
Door onze jarenlange ervaring op dit gebied hebben wij een schat aan kennis en een uitstekend netwerk om een berging of hulpverlening op touw te zetten.
Over het algemeen verzorgen en begeleiden wij een dergelijke opdracht namens verzekeraars waarbij de kosten nauwlettend in de gaten worden gehouden. In overleg met de rederij, de autoriteiten, classificatiebureaus, berger / hulpverlener en eventueel de ladingbelanghebbenden wordt een plan van aanpak opgemaakt en wordt de gehele operatie door ons begeleid en gerapporteerd. Ook de uiteindelijke kosten worden door ons besproken en onderhandeld.
Indien gewenst assisteren / verzorgen wij ook het aantekenen van eventuele Averij Grosse.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company