Arbitrage

In geval van onenigheid tussen partijen wordt Verschoor & Bras door partijen, betrokken juristen of de rechtbank waar een zaak voorkomt aangesteld om op basis van de beschikbare informatie als getuige-deskundige of arbiter op te treden en een (bindend) advies uit te brengen.

RegresĀ 

Tijdens schadebehandelingen verzamelen wij desgewenst de noodzakelijke informatie en bewijsstukken om opdrachtgevers in de gelegenheid te stellen regres te kunnen voeren op mogelijk aansprakelijke partijen.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

BTW nr. NL 003786432B01
KvK nr. 24127591
IBAN NL73 RABO 0381844188