Taxaties

In opdracht van verzekeraars, banken en scheepseigenaren voeren wij regelmatig taxaties uit aan boord van binnenvaart- en zeeschepen. Wij hebben experts in dienst die zijn aangesloten bij het VRT (Verenigd Register van Taxateurs).

Taxatierapport

We leveren onze opdrachtgevers een compleet rapport, inclusief:

  • een verklaring over het doel van de taxatie en de intenties van de opdrachtgever;
  • een beschrijving van de gestelde doelen, de gehanteerde methode en aanpak;
  • een complete lijst van het getaxeerde materieel of de getaxeerde infrastructuur en de locatie daarvan;
  • een duidelijke beschrijving van elk goed, waarin alle significante kenmerken zoals afmetingen, capaciteit, accessoires, modificaties enzovoort zijn opgenomen;
  • de waarde van elk item indien van toepassing.

Verschillende waardetypen

Er bestaan verschillende waardetypen voor het vaststellen van de waarde van een goed:

  • redelijke marktwaarde, de meest waarschijnlijke waarde tussen een bereidwillige koper en verkoper;
  • marktwaarde ter plaatse, de meest waarschijnlijke waarde tussen een bereidwillige koper en verkoper van een object dat is ge├»nstalleerd voor het beoogde gebruik;
  • geforceerde executiewaarde, de meest waarschijnlijke waarde verkregen bij een publieke veiling;
  • geregelde executiewaarde, de meest waarschijnlijke waarde verkregen bij een separaat onderhandelde verkoop;
  • nieuwwaarde, de meest waarschijnlijke waarde of de waarde van een nieuw voorwerp van gelijkwaardige kwaliteit en met vergelijkbare specificaties

Voor de taxaties van complete (overslag)terminals, inclusief het materieel, verwijzen wij graag naar ons zusterbedrijf Marintec Expertise BV.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company