Expertise

Verschoor & Bras is een expertisebureau werkzaam op het gebied van scheepstechniek, werktuigkunde en alles wat je onder de noemer maritieme techniek zou kunnen scharen. Opdrachtgevers in binnen- en buitenland maken 24/7 gebruik van onze specialistische kennis en slagvaardige dienstverlening. Wij behandelen casco- en machineschades, voeren keuringen en inspecties uit en adviseren op allerlei scheepvaart-gerelateerde terreinen, zowel bij zee- en binnenvaartschepen als bij jachten, baggermaterieel, technische installaties en waterbouwkundige werken zoals kranen, kades, bruggen en sluizen.

De kernactiviteiten van Verschoor & Bras BV zijn hieronder te vinden maar voor meer inzicht in hetgeen wij in de praktijk doen, kijk onder de sectie Onze dossiers.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company