Maritieme en technische schade-expertise

In het geval van schade krijgen wij opdracht van verzekeraars van schepen via de assurantiemakelaars, Lloyd’s agents of rechtstreeks van rederijen.

Onze opdracht omvat:

 • opnemen van de schade
 • incident onderzoek
 • vaststelling en behandeling van milieuschades (IMO-lading)
 • beoordeling van de effecten die een schade heeft op de zeewaardigheid van een schip
 • bergingswerkzaamheden opzetten of monitoren
 • beperking van onderbrekingen in de werkzaamheden en tijdverlies
 • noodreparaties of definitief herstel opzetten of monitoren
 • overleg met classificatiebureaus, havendiensten en/of derden
 • het bepalen van de reparatiekosten
 • vaststellen van de oorzaak
 • advisering op het gebied van aansprakelijkheid
 • het verzorgen van voor- en eind rapportages
 • in de zeescheepvaart worden wij bovendien vaak gevraagd om tijdverliesclaims te behandelen

Wij hebben veel, en goede, contacten met lokale (scheeps)reparatiebedrijven, (milieu)bergingsbedrijven en andere bedrijven uit de maritieme industrie. Met onze contacten en knowhow kunnen wij een oplossing vinden voor alle technische en cascoschades die op de navolgende objecten kunnen ontstaan.

 • Casco en machinerieën van zeeschepen, binnenvaartschepen, jachten, baggermaterieel, land- en aannemingsmaterieel, technische installaties, machines en walkranen.
 • Waterbouwkundige werken zoals havenkades, sluizen en bruggen.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company