Klachtenprocedure Charles Taylor Netherlands

Klachten naar aanleiding van een door een expert van Charles Taylor Netherlands uitgevoerde expertise / inspectie tijdens de behandeling van een dossier, kunnen bij de directie van Charles Taylor Netherlands worden ingediend.
Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend bij;

Charles Taylor Netherlands, t.a.v. de directie
Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
of per e-mail naar;

directie@verschoor-bras.nl

Bij het indienen van een klacht dienen tenminste de navolgende gegevens vermeld te worden:

– Eigenaarsgegevens
– Objectnaam
– E-mailadres en/of telefoonnummer
– Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht

De klacht dient helder te worden omschreven en alle ter zake doende feiten moeten helder zijn. Eventuele bijlagen dienen alleen voor onderbouwing van de klacht.

De directie beoordeelt in eerste instantie of er sprake is van een klacht waarbij Charles Taylor Netherlands of een van haar experts in strijd handelt of heeft gehandeld met de gedragsregels en/of statuten / reglementen van onze brancheorganisatie Nivre. Wanneer dit het geval is, zal de directie onverwijld het Nivre hiervan op de hoogte stellen.

De directie van Charles Taylor Netherlands zal u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging sturen en de klacht in behandeling nemen om in ieder geval binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.

Charles Taylor Netherlands zal zich houden aan de klachtenprocedure van het NIVRE, welke brancheorganisatie over een Reglement Tuchtrecht beschikt waarin alle details rondom de klachtenprocedure uitgebreid worden beschreven.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company