Bouwbegeleiding

Verschoor & Bras heeft ruime kennis en ervaring in het houden van toezicht bij nieuwbouw en reparaties, met name van en aan zee- en binnenvaartschepen, baggermaterieel en offshore-installaties. Hierbij hoort:

  • Goedkeuring van het bestek en het opstellen en verifiëren van de technische specificaties.
  • Voorbereiden en controleren van technische specificaties.
  • Goedkeuring van en toezicht op de bouwplannen.
  • Toezicht bij reparaties en nieuwbouw.
  • Rederij-inspectie (superintendency).

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company