In- en uithuur inspecties

  • On- & off-hire condition surveys (in- en uithuur inspecties).
  • Bare-boat on- en off-hire surveys.

Verschoor & Bras voert met grote regelmaat eenzijdige dan wel tegensprekelijke inspecties uit op zeegaande pontons voorafgaand en na afloop van een huurperiode van deze vaartuigen. Hierbij wordt de toestand van het vaartuig volledig in kaart gebracht in een geschreven rapport en door middel van een foto-rapportage.
De tijdens de huurperiode ontstane schades worden beschreven en de herstelkosten worden door ons begroot.

Uiteraard kunnen dergelijke in- en uit-huur inspecties ook op andere zee- en binnenvaartschepen plaatsvinden.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company