P&I zaken

In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een oliemorsing aan boord van een schip waarbij het oppervlaktewater, oevers, kades of overige kunstwerken vervuild raken, wordt onze hulp ingeroepen door de lokale P&I-correspondent. In zo’n geval verrichten wij de noodzakelijke inspecties in overleg met de plaatselijke autoriteiten en begroten wij de schoonmaakkosten. Vanzelfsprekend onderzoeken wij ook de oorzaak van de calamiteit.

 

Nautische aangelegenheden

Bij ons kantoor zijn experts met een nautische achtergrond werkzaam. Zij beschikken over de juiste opleiding en werkervaring om desgewenst nautische geschillen te onderzoeken. Bij bijvoorbeeld aanvaringen, grondingen en bergingen kan een beroep worden gedaan op hun expertise.

Verschoor & Bras BV

Burg. Hazenberglaan 403
3078 HG Rotterdam
KvK nr. 24127591

info@verschoor-bras.nl
+31 (0)10 479 59 55 - (24/7)

A Charles Taylor company