Taxatie tanken park en varend materieel

Afgezien van de taxatie van zee- en binnenvaartschepen voert Verschoor & Bras met enige regelmaat taxaties van landinstallaties uit. Wij taxeren al vele jaren een tank opslagpark inclusief de complete technische installatie om de verzekerde waarde te bepalen.

Uiteraard komt het taxeren van vaartuigen vaker voor in onze praktijk waarbij wij onder andere ook een betrekkelijk grote zeesleepvaartrederij en ook een binnenvaart bunkerbedrijf tot onze clientèle mogen rekenen.

Door de grote hoeveelheid taxaties die wij hebben uitgevoerd en ons ruime netwerk is Verschoor & Bras goed in staat om een actuele waardebepaling van varend materieel en technische installaties te geven.