Conditie inspecties vloot aankoop

In opdracht van een jonge rederij hebben wij verspreid over de gehele wereld zeven vrachtschepen met eigen laadgerij geïnspecteerd ten behoeve van de aankoop van deze schepen. Hierbij werd de conditie en tekortkomingen van de vaartuigen en hun technische installatie zoveel mogelijk vastgesteld.

Direct na iedere inspectie werd een uitgebreide rapportage aangeleverd van technische en operationele toestand en de vele gebreken die werden blootgelegd alsook de verbeteringen die dienden te worden verricht.

Door onze ruime ervaring en maritieme kennis zijn dergelijke opdrachten op ons lijf geschreven. Eventueel kan Verschoor & Bras ook een taxatie van de desbetreffende schepen uitvoeren.