Aanvaring tussen twee binnenvaartschepen

Op het Albertkanaal in België vindt een kop-kop aanvaring plaats tussen een binnenvaarttanker en een duwcombinatie. De schade aan met name de tanker is aanzienlijk en reparatie dient direct uitgevoerd te worden.

Wij werden benoemd door casco verzekeraars van de binnenvaarttanker. Gezien de omvang van de schade en het verwachte bedrijfsverlet, werd door ons een reparatiespecificatie opgesteld en werden diverse scheepswerven uitgenodigd om een offerte uit te brengen.
De herstellingen werden door ons nauwgezet opgevolgd en de uiteindelijke reparatiekosten werden met de rederij, de werf en de tegenexpert besproken en overeengekomen.

Een dergelijke opdracht bij een eenzijdige dan wel tweezijdige aanvaring, wordt door Verschoor & Bras zeer regelmatig behandeld in de zee- en binnenvaart.